Zabezpečujeme | Naše Bonusy | Dokumenty | V prípade úmrtia

 

Ponuka 

Pri návšteve nášho pohrebníctva Vám odborne vyškolení zamestnanci zabezpečia:

 1. nadštandartné služby
 2. profesionálne poradenstvo pri výbere zo širokej ponuky rakiev, vencov a kvetinovej výzdoby
 3. celú organizáciu a vykonanie poslednej rozlúčky ako aj vybavenie formalít s ňou spojených
 4. vybavenie matriky (dokumenty, ktoré treba predložiť)
 5. potvrdenie pre zamestnávateľa o účasti na obrade
 6. dovoz a odvoz kvetinovej výzdoby
 7. zapožičanie vencov na kremačný obrad
 8. objednanie autobusu pre pozostalých
 9. vytlačenie parte a jeho vyvesenie
 10. výroba spomienkových smútočných oznámení a ich odoslanie
 11. zabezpečenie hudby na smútočnom obrade
 12. sprostredkovanie karu
 13. prevoz zosnulého zo zahraničia a vybavenie potrebných dokladov
 14. výkop hrobu a úkony spojené s uložením do hrobu
 15. úpravu hrobového miesta
 16. vybudovnie hrobovej obruby
 17. širokú ponuku pomníkov a doplnkov