Všetky dokumenty su uvedené nižšie na stiahnutie :

legislativa

 

 

 

Zákon o pohrebníctve 131/2010   (PDF 24 kB)
 
Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku Partizánske   (PDF 155 kB)
 
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín  (PDF 510 kB)
 
Žiadosť o príspevok  (PDF 170 kB)