onas

Vážení zákazníci Pohrebníctvo DVONČ je firma založená na rodinnej tradícii a preto sa vás snažíme čo najviac odbremeniť vo vašej ťažkej situácii poskytovaním čo najkompletnejších služieb.

Dovoľujeme si vás oboznámiť aspoň so základnými informáciami o tom čo poskytujeme a ponúkame. Keď nastane pre vás ten ťažký okamih a vy sa obrátite na nás, sme okamžite pripravení vám pomôcť a poskytnúť pomocnú ruku. To znamená, že čo v najkratšom čase sa postaráme o telo vášho drahého zosnulého, zabezpečíme úpravu a odvoz zosnulého do príslušného domu smútku na cintorín, kde budú uložené ostatky zosnulého.