pohrebiska

Pohrebníctvo DVONČ prevádzkuje pohrebiská na základe vyberového konania:

Pohrebiská patriace mestu Partizánske od 1.1.2006


Pohrebisko Šípok - 1800 hr. miest 

Pohrebisko Šimonovany - 1746 hr. miest 

Pohrebisko Veľké Bielice - 949 hr. miest

Pohrebisko Návojovce - 221 hr. miestPohrebiská patriace mestu Trenčín od 1.2.2010


Mestský cintorín Juh - 97 746 mrozloha

                               14 106 hr. miest

Záblatie - 6 118 mrozloha

               624 hr. miest

Zlatovce - 6 684 m2 rozloha

               839 hr. miest

Orechové - 4 503 m2 rozloha

                 648 hr. miest

Istebník - 3 607 m2 rozloha

               472 hr. miest

Orechové evanjelický - 1 070 m2 rozloha

                                 58 hr. miest

Kubra - 8 506 m2 rozloha

            819 hr. miest

Kubrica - 1 698 m2 rozloha

             160 hr. miest

Opatová - 6 770 mrozloha

               913 hr. miest   

Biskupice - 4 004 m2 rozloha

                667 hr. miest

Belá - 993 m2 rozloha

          42 hr. miest

Horný Šianec evanjelický - 9 554 mrozloha

                                      395 hr. miest